Geri
Geri

Çift Mum Grafik Paternleri Eğitimi

Cımbız

Cımbız olarak da bilinen üst cımbız ve alt cımbız, fiyat yönünde olası bir değişikliği sinyali verebilecek tersine çevirme çift mum grafik paternleridir.  

Cımbız paternleri iki mum grafiklerini içerir – bearish(ayı formasyonu) ve bullish(boğa formasyonu). Aynı alta(alt paternler için) veya üste(üst paternler için) dokunurlar.

● Alt cımbız paternleri bir düşüşün ardından gelir. İlk mum ayı formasyonu (kırmızı) ve ikincisi boğa formasyonudur(yeşil), ikisi aynı dibe ve aynı alt kuyruk(gölge) uzunluğuna sahiptir.

● Üst cımbız paternleri bir yükselişin ardından gelir. İlk mum boğa formasyonu ve ikincisi ayı formasyonudur, ikisi de aynı tepeye ve aynı üst kuyruk(gölge) uzunluğuna sahiptir.

Sinyal:

Cımbız paterni trend yönündeki değişimi gösterebilirler. Üst cımbız paterni aşağı doğru bir tersine çevirmenin sinyali olabilir. Aynı zamanda, Alt cımbız paterni yukarı doğru bir tersine çevirmeyi gösterebilirler.

Oluşum:

Cımbız, bir trendin sonunda ortaya çıkan ve eşleşen diplere ve tepelere sahip, biri ayı formasyonu ve diğeri boğa formasyonu olan, iki karşıt mum tarafından oluşturulmuş. Bir cımbız oluşumunun kusursuz senaryosu, iki mumum boyutu, tepeleri/altları ve gölgeleri çok benzer olduğunu varsayar. İkizler gibi olsalar, patern daha çok güçlü olurdu.

Ancak bu, tüm cımbızların eşit olduğu anlamına gelmez. İlk mumum son derece güçlü ve sonrakinin Doji (veya ilki kadar güçlü görünmeyen başka bir mum) olduğu örnekler bulmak mümkündür.

Cımbız paternleri, sadece yükseliş trendler ve düşüş trendler sırasında meydana geldiklerinde geçerlidir. Dalgalı ticaret koşullar esnasında pratik olarak anlamsızdır ve piyasanın her iki yönde hareket etme kararsızlığının sinyali verir.

Bununla birlikte, cımbızların trendlerin ne kadar güçlü olabileceğini göstermediğini belirtmek önemlidir. Yani patern, trendin ne kadar süreceği ve fiyatların ne kadar yükseleceği ve düşeceği hakkında hiçbir bilgi göstermez.

Yutan mumlar

Yutan mum paterni, ikinci mumun gövdesinin birinci mumun gövdesini örtüştüğü(yuttuğu) iki mumdan oluşur.

Yutan mumlar, piyasanın yükseliş baskı mı yoksa düşüş baskı mı yaşadığını belirlemek için kullanıldığı en popüler mum grafik paternlerinden biridir. Şu andaki piyasa trendine bağlı, yutan mumların hem ayı hem boğa formasyonu olabilir.

● Yutan boğa formasyonu paternleri: bir ayı mumu(kırmızı), ardından önceki mumun gövdesiyle tamamen örtüşen(yutan) daha büyük bir boğa mumu(yeşil).

● Yutan boğa formasyonu paternleri: bir boğa mumu(yeşil), ardından önceki mumun gövdesiyle tamamen örtüşen(yutan) daha büyük boyutlu bir ayı mumu(kırmızı).

Sinyal:

Hem yutan boğa hem de yutan ayı mumları, piyasanın yönünü değiştireceğini gösterebilir. Eğer bir Yutan boğa formasyonu bir düşüş sırasında meydana gelirse, yukarı doğru bir tersine çevirmenin sinyalini verebilir. Benzer bir şekilde, Yutan ayı formasyonu boğa formasyonunun ardından gelirse, yaklaşan aşağı doğru bir tersine çevirmeyi gösterebilir.

Oluşum:

Yutan Boğa formasyonları, düşüş trendinin altında göründüklerinde en güçlü sinyalı sağlar ve satın alma baskısında bir artış olduğunu gösterirler. İkinci mum bir önceki mumun kapanışının (alt boşluk) altında açıldığında satıcıların hakimiyetine rağmen, alıcılar devralıyor. Daha fazla alıcı piyasaya girip fiyatlarını yükseltir. Böylece, ikinci mum bir önceki mumun açıklığının (boşluk) üzerinde kapanır.

Yutan ayı formasyonu paternleri, boğa formasyonunun tersidir. Bir yükseliş trendi tepesinde ve satış baskısında göründüğünde en güçlü sinyalı gösterir. İkinci mum bir önceki mumun kapanışının üstünde açıldığında boğa formasyonları hâlâ üstündür. Ancak, hakimiyetini sürdüremez ve fiyatını düşüren satıcılara teslim edemezler. İkinci mum bir önceki mumun açılışının altına kapandığında piyasa duyarlığı değişir.

İki paternlerde ikinci mum ne kadar büyük olursa, tersine çevrirme sinyali o kadar güçlü olur. Geçerli olması için, paternlerin, tersine çevirmeyi bir sonraki mumlarının onaylamalarını gerektirir.

Harami

Harami kelimesi, hamile bir kadının göbeğine benzeyen paterni tanımlayan Jabonca ‘’hamile’’ kelimesinden kaynaklanır.

Harami, büyük bir mum ve ardından küçük gövdeli mumdan oluşan ve ilk mumun gövdesi içinde ‘’içerilen’’ bir mum paternidir.

Eğer bir trend sırasında meydana geliyorsa, Harami paterni büyük ihtimalle yaklaşan fiyat ters çevirmeni gösterir.

Hamile mum paternin hem boğa ve ayı formasyonu olabilir.

● Hamile Boğa formasyonu: Büyük bir ayı mumun(kırmızı) ardından önceki mumun gövdesinde yer alan daha küçük bir boğa(yeşil) mum ile bir Hamile boğa formasyonu oluşur.

● Hamile Ayı formasyonu: Bearish Harami: Bir önceki mumun gövdesi içinde yer alan, büyük bir boğa(yeşil) mum ardından daha küçük bir ayı(kırmızı) mum olduğunda bir Hamile ayı formasyonu oluşur.

Sinyal:

Bir düşüş trendinde bulunursa, Harami (Hamile) Boğa formasyonu, yukarı doğru bir tersine çevrirmenin sinyali olabilir. Aynı şekilde, eğer bir yükseliş trendinde meydana gelirse Harami (Hamile) Ayı formasyonu paterni, olasılı aşağı yönlü tersine çevirmenin sinyali olarak kabul edilebilir.

Oluşum:

Düşüş trendini takip eden, Hamile Boğa formasyonundaki ikinci(yeşil) mum, önceki mumun kapanışının üstünde açılır. Ve bir önceki mumun açılış fiyatının altında kapanır. Bu tür iki mum arasındaki fiyat boşlukları, satıcıların zayifladığını ve momentumun olasılı değişimi gösterirler.

Bu tersine çevirme, Hamile ayı formasyonu için de geçerlidir. Bir yükseliş trendini takip ederek, paterndeki ikinci (kırmızı) mum bir önceki mumun kapanışının altında açılır ve bir önceki mumun açılışının üstünde kapanır. Benzer bir şekilde, fiyat hareketleri yükseliş trendinin devamını belirsiz kılar ve muhtemelen aşağı doğru bir tersine çevirmenin sinyali verir.

Formasyonun kendisinde ne Hamile Boğa ne de Hamile Ayı ticareti yapmamalıdır. Aşağıdaki mumlarda, tersine çevirmeyi desteklemek için teknik göstergelerde onay arayın.

Delen mumlar/Kara bulut formasyonu

Hem Delen mumlar hem Kara bulut formasyonu, yaklaşan fiyatın ters çevirmesini gösteren paternlerdir.  

Delen mum paterni, orta dereceli güvenilirliğe sahip düşüş trendinde veya hatta olası destekte oluşturan bir boğa formasyonu paternidir. Delen mumlar, ayı formasyonu mumu tarafından ve ardından ilk mumun gövdesinin %50’sinin üzerinde kapanışı ve alt kısmı açık olan boğa formasyonu mumdan oluşur. Ayıların kontrolünü kaybettiğini ve boğaların devraldığını gösterir.

Bunun karşıtı, Kara bulut formasyonudur. Bu, yükseliş trendini sürdüren, ardından ilk mumun gövdesinin %50’sinden altında açığa ve daha yüksek kapanışa sahip bir ayı formasyonu mumunun  ve bir boğa formasyonu mumunun kombinasyonudur.

Mumların ikisi, tüccarların güçlü katılımını gösterecek şekilde, nispeten büyük olmalı. Küçük mumları olan bir patern meydana gelince, tipik olarak daha az önemlidir.

Sinyal:

Delen mumlar, özellikle bir sonraki mum boğa formasyonu ise, olası bir kısa vadeli yukarı doğru bir tersine çevirmeyi gösterebilirler.

Aynı zamanda, kara bulut formasyonu, özellikle bir sonraki mum ayı formasyonu ise, olası bir kısa vadeli aşağı doğru bir tersine çevirmeyi gösterebilirler.

Oluşum:

Delen mumlar adı, paternin nasıl göründüğünü tanımlar. İkincisi, boğa formasyonu mumu, bir önceki ayı formasyonu mumun ortasından ‘’delip geçer’’.  İlk mumun oluşumu sırasında, ayı formasyonları kontrolde kaldığı halde, ikinci mumun fiyatını düşürme çabaları ikinci mumu zayiflatır. İkinci mum ne kadar yüksekte kapanırsa, tersine çevirme olasılığı o kadar yüksek olur. Özellikle de, eğer ters çevirme bir boğa formasyonu mum tarafından onaylanırsa.

Kara bulut formasyonu paterni hatırlamak için, ikinci ayı formasyonu mumun, önceki boğa formasyonu mumun üzerinde kasvetli bir bulut gibi nasıl asıldığını görselleştirin. Yanındakinin gövdesinin %50’sinden fazlasını örter, bu da büyümenin ‘’güneşli günlerinin’’ sona varmış olabileceğini gösterir. Boğa formasyonları, önceki hakim olan dönemlerde, hakimiyetini kaybederler. Aşağı yönlü tersine çevirmeler, paternin ardından bir boğa formasyonu mumu gelirse, ‘’daha fazla onaylanmış’’ olarak kabul edilir.

Kicker

Kicker terimi, mumlar arasında fiyat farkı olan bir çift mum grafik paterni. Paterndeki ilk mum, yerleşik trendi devam ettirirken, ikinci mum bir boşlukla açıp önceki mumdan ters yönde hareket eder.

Kicker paterni, hem boğa hem ayı formasyonu olabilen, en güvenilir terine çevirme formasyonlarından birini temsil eder.

● Boğa Kicker Paterni boğa fiyat hereketleri sırasında geliştirir. Düşüş trendini devam ettiren, ardından açılışı önceki mumun açılışı seviyesinde veya daha yüksek olan seviyede boğa mum tarafından oluşur.

● Boğa fiyat hareketleri sırasında  Ayı Kicker Paterni  meydana gelir. Patern, yükseliş trendini devam ettiren, ardından önceki mumun açılışının seviyesinde veya daha düşük olan seviyede ayı mum tarafından oluşur.

Kicker paternde, mumlar asla birbirleriyle örtüşmez ve genellikle ya çok küçük ya da hiç gölgeleri yoktur.

Sinyal:

Hem Boğa hem Ayı Kicker paternleri, tersine çevirme trendi için güçlü sinyallerdir. Boşluk ne kadar büyükse, sinyal o kadar daha güçlü olur.

Grafikte bir Boğa Kicker Paterni gördüğünüzde, bu Uzun pozisyonlarını açmak için bir sinyal olabilir. Aksine, bir Ayı Kicker Paterni gördüğünüzde, Kısa pozisyonlarını açmak için bir sinyal olabilir.

Oluşum:

Bu patern, yatırımcıların ve tüccarların duruşlarında güçlü bir değişikliğe işaret eder. Genellikle varlık veya endüstri ile ilgili önemli bir bilginin ardından meydana gelir. Kicker’in geçerliliği, aşırı alım veya aşırı satım piyasalarda meydana geldiğinde büyütülür.

Boğa Kicker Paternde,  ilk mum ayıların piyasaya hakim olmaya devam ettiğini gösterir. Ancak, bir sonraki mum bir önceki mumun açıklığının üzerinde açılıp yukarı doğru bir boşluk oluşturduğu için durum hızlıca tersine çevrilir. Mum boğa gibi formasyonuna geçtiğinde, alıcılar artık kontrolde olup trendini tersine çevirirler.

Ayı Kicker Paterni yükseliş trendini devam ettiren bir mumla başlar. Ancak, bir sonraki mum bir önceki mumun açılış fiyatının altında açıldığında(alt boşluk),  güç dengesi satıcılara doğru gider. Mum kapanırken, alıcıları kontrol altına alarak düşüş trendini başlatırlar.

Güçlü ticaret hacmi, iki paternin gücünü daha çok sağlamlaştırır.

Sadece kriptonun özü.

Gelen kutuna her hafta en yeni dersler

logo-subsc

Yeni CEX.IO Üniversitesi içeriğini kaçırmayın.

CEX.IO Üniversitesi güncellemelerine abone olun ve her hafta faydalı kılavuzlar ve ipuçlarla dolu haber bültenimizi alın.